Nederlands

GEEN GRENZEN, GEEN NATIES
SABOTEER CONEX 15

nobordernonationnoconnex_plakatVan 16-25 september 2015 vindt in het noordwesten van Zwitserland een militaire oefening plaats met de codenaam „CONEX 15“. Er zal worden getraind om in te springen op het volgende doemscenario: „In een aanstaand fictief Europa met nieuwe landen en grenzen heerst een economische crisis. Voor Zwitserland heeft het grote gevolgen: tekorten, een zwarte markt en criminele organisaties. Olie- en gasmaatschappijen zijn doelwit van sabotage en plunderingen evenals de graanvoorraden. Bovendien zullen etnische spanningen leiden tot meer vluchtelingenstromen naar Zwitserland.“

In het Europa van vandaag is de economische crisis de bepalende factor die meer en meer mensen naar armoede drijft, en waarbij deels niet meer in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. Voor miljoenen mensen is er maar één realiteit: een lege portemonnee en de dagelijkse strijd om op een ​​of andere manier te overleven.

In het huidige Europa, maar ook in Zwitserland, zijn de grenzen al gemilitariseerd. Migranten vluchten voor oorlog, onderdrukking en ellende, zoeken naar een beter leven in Europa, stuiten op vestingwerken aan de grens en worden tegengehouden door vliegtuigen, drones, schepen en observatiesatellieten. Het wordt nog buitensporiger als je kijkt naar hoe Europese landen zijn betrokken bij de uitbuiting en het destabiliseren van andere landen.

Mensen die met gevaar voor eigen leven de grens oversteken staan een leven in kampen en gevangenissen in het democratische Europa te wachten: een leven onder toezicht, onder controle van de molens van de asielwetgeving en onderworpen aan de constante dreiging van deportatie. Tegelijkertijd wordt er aan de mensen verdiend, ofwel als goedkope arbeidskracht ofwel door de bureaucratie die een zelfstandig leven onmogelijk maakt. Dit is hoe Zwitserland en veel bedrijven eraan verdienen, bedrijven als ORS (een Zwitserse asielbedrijf), Securitas, de kampdirectie, de controle van migranten, etc.

De vragen en scenario’s die in het kader van deze militaire oefening moeten worden beantwoord zijn voor ons de vragen van de heersers en degenen die de macht hebben binnen dit kapitalistische systeem danwel het systeem aanhangen: de vraag hoe wereldwijd sociale en politieke machtsposities en winsten zekergesteld kunnen worden; hoe mensen zover gebracht kunnen worden zich te laten uitbuiten; hoe „ongewenste“ migranten verhinderd kunnen worden naar Europa of Zwitserland te komen. En tenslotte hoe men degenen die ertegen vechten of hen die gewoonweg streven naar zelfredzaamheid het zwijgen kan opleggen.

Hun antwoorden zijn altijd hetzelfde: strengere wetgeving, het uitbreiden van het repressieve apparaat met meer smeris en gevangenissen en als het nodig zal blijken de inzet van het leger.

Als antwoord kan de militaire oefening Conex 15 worden gezien als een voorbeeld en voorstelling van de strategieën en de doelstellingen die de heersers voor ogen hebben.

Daarnaast het psychologische effect die de militaire oefening moet hebben: een „stabiele democratie en de economie“ die moet worden beschermd tegen de dreiging van „buiten“ en het aandringen op het legitimeren van de militarisering en onderdrukking, waarbij mensen maar moeten wennen aan militairen op straat, evenals het idee van dat mensen in kampen worden opgesloten.

We vragen niet om meer democratie en om een rechtvaardiger kapitalisme. Democratie is maar een vorm van bestuur dat wordt gebruikt binnen een kapitalistisch systeem dat zelfstandig nadenken tegenwerkt en mensen laat denken dat ze inspraak hebben. Democratie, de natiestaat en het kapitalisme volgen dezelfde logica: de bruikbaarheid van en het gezag over mensen. Binnen deze logica zullen grenzen, gevangenissen en deportaties altijd blijven bestaan.

We hebben geen antwoord op vragen van de orde van dit systeem. Ons enige antwoord is de woede over deze wereld met haar grenzen en haar muren, en solidariteit met al degenen die verdwijnen in de kampen en gevangenissen van dit systeem, omdat ze hier niet zouden thuishoren.

VOOR EEN WERELD ZONDER GRENZEN EN NATIES!
VOOR EEN WERELD ZONDER KAMPEN EN GEVANGENISSEN!

Dit is een oproep om Conex 15 en het hele migratiesysteem te ontwrichten en te saboteren!

18 september 2015, 19.00 uur – Claraplatz, BASEL
DEMONSTRATIE tegen militarisering, deportaties, natiestaten en grenzen